SEISHINKAN DOJO

 

Poplatky      
  Základní 2. dítě 3. a další dítě
 Pololetní 1800 Kč 1500 Kč 1100 Kč
 Při pozdějším  nástupu 400 Kč * počet měsíců do konce pololetí 350 Kč * počet měsíců do konce pololetí 250 Kč * počet měsíců do konce pololetí

 

Zásady:

- návštěvy a zájemci o vyzkoušení u nás cvičí zdarma
- poplatky je nutné zaplatit do 30. dne příslušného období
  (v případě pozdní platby je navíc účtován poplatek ve výši 100Kč)
- cvičební období odpovídá vždy školnímu roku, tzn. necviči se o prázdninách (vyhlášených dle Prahy 6)
- zvýhodněné sazby pro rodinné příslušníky viz ceník
- v přípedě, že v APK cvičí i jeden nebo oba rodiče a mají zaplaceno časové vstupné na příslušné období,
  aplikuje se na ditě sleva odpovídající 2. resp. 3. ditěti.